دیدار لە  NRT       شنەی با 2014
         
   
دیدار لە ڕۆژهەڵات تیڤی   شەهید 2013   چرپەیەک لە ئەنفالەوە
         
 

 
زمهەریر   گەڕان بەدوای سیبەرەکان   سێو باران
         
   
ژانی ئەبەدی   یادی کوردسات   بەرنامەی شەوی کورد سات 1
         
   
پاڕانەوە   بەرنامەی شەوی کورد سات 2   بۆنی خاک
         
   
سێو باران   کاروانچی   ڕێی باران